İŞE BAKIŞ

DOMEFORM, bilginin ve bilgi odaklı çalışmaya inanan açık görüşlü profesyonellerin bir araya getirilmesi, verilmesi taahhüt edilen her türlü hizmetin, iş henüz masadayken mercek altına alınması, ortaya çıkması muhtemel sorunlardan arındırılmış iş programlarının, finansal analizlerinin, uygulama senaryolarının hazırlanması ve işlerin bu hazırlıklara göre yürütülmesi esaslarına dayalı çalışmayı benimser.

Her iş; kendi bağlamında değerlendirilmesi ve farklı yaklaşımlarla özgün çözümler aranması gereken bir bulmacadır.Seri üretim esaslarının birçoğunun geçersiz kaldığı inşaat sektöründe,her bir projeye üst düzeyde eğitim ve küresel vizyon sahibi bir ekiple odaklanmak;kalıcı çözümler elde etmek için büyük önem taşımaktadır..

HİZMETLERİMİZ

Tasarım ve mühendislik hizmetleri

Detay çözümleri

Mimari entegrasyon ve optimizasyon

Danışmanlık hizmetleri

Üretim hizmetleri

Montaj hizmetleri

İnşaat sonrası onarım ve bakım hizmetleri

MİSYON, VİZYON & DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz: jeodezik kubbe ve serbest formlu yapı inşaatlarında; mühendislik, satın alma, lojistik, ve üstyapı hizmetlerini, iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, yüksek kalitede, zamanında ve en düşük toplam maliyetle her müşterimize memnun olduklarından emin olacak şekilde sunmaktır..

Vizyonumuz: yetkin çalışanlarımız ile zorlu projelerin, en üst düzeyde mühendislik hizmetleri başta olmak üzere tüm bütünleşik çözüm ortaklıklarını üstlenmektir.

Değerlerimiz:
Çalışanlarımızın can güvenliği, çalışmalarındaki yetkinliği, süreç içerisindeki gelişimi ve liderlik vasıflar
Müşteri memnuniyeti odaklı uygulamalarımızın mükemmelliği ve esnekliği
Mevcut teknolojinin ve bilginin en üst düzeyde kullanımı ve inovasyon desteği
Uygulama sonuçlarının irdelenmesi, analizi ve onlardan daima dersler çıkarmak
Değişikliğe açık olmak ve yeniliğe istekli olmak
Etik değerlere, çevreye, topluma ve ülkemize karşı sorumluluk duymak

KALİTE KONTROL & GÜVENCE

DOMEFORM; sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerlere ve taahhütlerine bağlılığı ile çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı sayesinde müşterileri ve üçüncü şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak ve asla “KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEREK” sınıfının en iyileri arasında yerini almayı hedeflemektedir. Bu hedefe varılması ancak Kalite Yönetiminin şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak kaliteye tesir eden bütün etken, süreç ve işlevleri düzenleyen bir Kalite Yönetim Sistemi takip edilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi ile her yeni işe başlamadan önce işverenlerin geçmiş deneyimleri de sorgulanarak kapsamlı risk analizlerinin yapılması, kaliteye tesir edebilecek tüm kritik unsur ve süreçlerin belirlenip irdelenmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınarak sürekli iyileştirme yönünde hedefler konulması, sapmaların asgariye indirilip tekrarının önlenmesi, istenen ürün kalitesinin asgari kaynak kullanımıyla ve zamanında elde edilerek rekabetçi olunması, daha iyi hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması ve tüm tedarikçiler ile işbirliği içinde olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda insan odaklı bir yaklaşımla çalışanların sürekli geliştirilmesi ve yapılan her faaliyette yerinde kalite bilinci ve sorgulayıcı yalın bakış açısını dikkate alan şirket kültürü benimsenmektedir. DOMEFORM, Kalite Yönetimi Politikası’nın kuruluşun her seviyesinde anlaşılabilir, bütün işlere ve süreçlere uygulanabilir olmasını, devamlılığının sağlamasını ve istenmeyen sapmalardan ders alınarak sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ & İŞÇİ SAĞLIĞI

DOMEFORM; sunduğu hizmet ve ürünlerinin kalitesi, teknolojik önderliği, etik değerlere ve taahhütlerine bağlılığı ile çalışanlarının özverili ve nitelikli katılımı sayesinde müşterileri ve üçüncü ­şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven sağlayarak isim yapmış dünya çapında bir kuruluş olmayı, “SIFIR İŞ KAZASI” anlayışı ile sınıfının en iyileri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde, DOMEFORM'un İş­ Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası; çalışanların, operasyonları sürdürdükleri tesis, makine, araç- gereç ve ofislerin, üretilen bilginin, çevrenin ve çevredeki insanların, müşteriler ve üçüncü ­şahıslar nezdinde, uzun sürede ve haklı olarak kazanılan güven ve imajın, işlerimizden kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve kazadan korunmasıdır.

Bu noktadan hareketle, başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz SIFIR İŞ KAZASI’dır. Bu hedefe ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi ancak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası’nın ­şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası OHSAS 18001 standardı esas alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ne tesir edebilecek bütün etken ve riskleri düzenleyebilecek bir İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi takip edilmektedir. Her çalışan başta kendi sağlığı ve can güvenliği olmak üzere tüm diğer çalışanları, malzemeleri, makine ve ekipmanları, bilgiyi, imajı herhangi bir tehlikeye atmayacak ­şekilde çalışmaktan ve çalıştırmaktan, çalışılmasını gözetmekten, kurallara uygun şekilde çalışılmadığı zaman uyarmaktan, kaza riski içerebilecek tüm kritik unsur ve etkenleri belirlemekten, ilgili eğitimi talep etmekten, gerekli tedbirleri almaktan, ilgili sistem ve talimatlara uymak ve uyulmasını sağlamaktan ve bunların sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmaktan sorumludur. Bunun sağlanması için her çalışan tarafından yılda bir kere sözlü ve yazılı olarak kişisel SIFIR KAZA SÖZÜ verilmektedir.

DOMEFORM, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası’nın kuruluşun her seviyesinde anlaşılabilir ve bütün işlere uygulanabilir olmasını, devamlılığının sağlamasını ve istenmeyen sapmalardan ders alınarak sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

DOKÜMAN İNDİRME

DOMEFORM Kataloğu [TR] indir>>

DOMEFORM Kataloğu [ENG] indir>>

İLETİŞİM

  • Varyap Meridian For Business Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sok. I-Blok Kat:11 No:146 34746 BATI ATAŞEHİR - İSTANBUL

  • +90 (850) 279 0077

  • info@domeform.com
  • Konu hakkında daha fazla bilgi için irtibata geçiniz