"3D Baskı"(3D Printing) çalışmaların temel mantığı katmanların örülmesi prensibine dayalıdır. Sanal verilerin somut parçaların üretilmesi için farklı yöntemlerle uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir..

3D baskının profesyonel olarak "Katkı Üretim"(Additive Manufacturing) ile uygulanmaya başlanması mühendislik dünyasında çığır açmıştır. Alüminyum, çelik, beton, yüksek performanslı plastikler veya cam gibi farklı türde malzemeler ile çalışma imkanları sağlamaktadır. "Üretime uygun tasarım" anlayışından "Kullanıma uygun tasarım" anlayışına uygulama farkı gözetmeksizin yönelime uygunluk oluşturmuştur. Böylece konvansiyonel üretim yöntemlerinin limitleri aşılarak sistem taleplerine göre yeniden yorumlanabilen tasarımlar düşünülebilmektedir.

Süreç içerisindeki geliştirmeler ile daha az bağlantı elemanı, yüksek entegre parçalar, daha iyi performans, düşük malzeme tüketimi, onaylanmış standart üretim teknikleri gibi bir çok avantaj elde edilecektir.

1987'den günümüze Hızlı Prototiplendirme(Rapid Prototyping), Hızlı İşleme(Rapid Tooling), Talaşlı İmalat(Subtractive Manufacturing) Teknikleri gibi bir çok yöntem ile seri üretimler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Malzemelerin hazırlanmasında kesme, taşlama, bükme, kaynatma vb. birçok yöntem ile ham malzemenin şekillendirilmesi veya döküm yöntemleri, enjeksiyon kalıplar ile form oluşturması yapılmaktadır. Bu yöntemler bazı tasarımlar için yetersiz veya üretim taleplerinin yoğunluğu ile yavaş kalmaktadır.

Endüstriyel çalışmaların teknoloji ile hız kazanmasıyla birlikte "Katkı Üretim" teknikleri de taleplerin hızına yetişebilir noktaya gelmektedir. İkinci sanayi devrimi olarak kabul edilen Henry Ford'un otomotiv sektöründeki üretim hattı oluşturulmasına yönelik girişimlerinin ardından 3D baskı da yeni bir döneme girilmesinde etkili olacaktır. Mevcut üretim hatlarının en büyük zafiyeti standart ürünlerin çok sayıda yapılması gereksinimi ve kişiye özel ürünlerin üretim hızını önemli derecede etkilemesi olmuştur. Bu durum maliyetlerin de yükselmesine sebebiyet vermektedir. Teknolojinin olanakları, sosyal medya, özgün yaşam stillerine sahip olmak hakkının talebindeki artış ile kişiye özel tasarım yöntemleri ön plana çıkmıştır. Yapı sektöründe 3D Baskı elemanlarının kullanılabilmesi ile daha özgür tasarımlar ile daha ekonomik serbest formda yapılara olanak sağlayacaktır.

Yapılarda tasarımdaki niyeti ön plana çıkaran en önemli unsur dış kabuğu olarak değerlendirilmektedir. Cephe ve çatı sistemleri, müşterinin, mimarın ve kullanıcının yaratmak ve yaşamak istedikleri alanların örtüsünü oluşturmaktadır. 3D Baskı yöntemlerinin kullanılması ile üretilen yapısal elemanların da mutlaka yapım kod ve yönetmeliklerine uygun şekilde sertifikalandırılması gerekir.

DOMEFORM, bağlantı noktalarının üretiminde inovatif çözümler arayışında olup, 3D Baskı teknolojilerinden faydalanarak AR&GE çalışmalarını sürdürmekte; ayrıca mevcut sistemleri, 3D Baskı teknolojileri ile modellemektedir.
Konu hakkında daha fazla bilgi için irtibata geçiniz