Kuruluş Misyonu

Mühendishane, bilginin ve bilgi odaklı çalışmaya inanan açık görüşlü profesyonellerin bir araya getirilmesi, verilmesi taahhüt edilen her türlü hizmetin, iş henüz masadayken mercek altına alınması, ortaya çıkması muhtemel sorunlardan arındırılmış iş programlarının, finansal analizlerinin, uygulama senaryolarının hazırlanması ve işlerin bu hazırlıklara göre yürütülmesi esaslarına dayalı çalışmayı benimser.

Çalışma Felsefesi

Her iş; kendi bağlamında değerlendirilmesi ve farklı yaklaşımlarla özgün çözümler aranması gereken bir bulmacadır.Seri üretim esaslarının birçoğunun geçersiz kaldığı inşaat sektöründe,her bir projeye üst düzeyde eğitim ve küresel vizyon sahibi bir ekiple odaklanmak;kalıcı çözümler elde etmek için büyük önem taşımaktadır

Our Office

Çevre, Güvenlik ve Sağlık Yönetimi

Safety

MÜHENDİSHANE'nin İş­ Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası; çalışanların, operasyonları sürdürdükleri tesis, makine, araç- gereç ve ofislerin, üretilen bilginin, çevrenin ve çevredeki insanların, müşteriler ve üçüncü ­şahıslar nezdinde, uzun sürede ve haklı olarak kazanılan güven ve imajın, işlerimizden kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve kazadan korunmasıdır. Bu noktadan hareketle, başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz SIFIR İŞ KAZASI’dır.

Bu hedefe ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi ancak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası’nın ­şahıslara bağlı kalmaksızın izlenebilir, belgeli ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi altına alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslararası OHSAS 18001 standardı esas alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ne tesir edebilecek bütün etken ve riskleri düzenleyebilecek bir İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi takip edilmektedir.

Top